ТУРЦИЈА ЛЕТО

 

ГРЦИЈА ЛЕТО

 

 

 

ЦРНА ГОРА ЛЕТО

 

 

АЛБАНИЈА ЛЕТО

 

 

 


ВИНСКА ТУРА

Целодневна винска тура ,започнува со посета на археолошкиот локалитет Хераклеа кој се наоѓа во близина на Битола,еден од најголемите археолошки локалитети во Македонија од IVвек п.н.е.со добро зачувана архитектура, како што се театарот,базиликите..мозаици...Посета на локалниот музеј.Програмата продолжува кон  една од многуте винарски визби на Тиквешкиот регион, познат од антиката од страна на квалитетот на грозјето и дегустација на винските производи, вклучувајќи локални вина и локална ракија.

Прво посета на најстарата и најголемата винарија во Македонија-Тиквеш.По Дегустација на неколку врсти на вина турнејата продолжува до следните винарии Бовин и Попова Кула.

Враќање во хотел во 18:00 часот


TOUR PACKAGES

SCUBA DIVING

 

 

top