Тиквешки Регион

Македонија има богата традиција за вино. Со најстарите археолошки наоди кои датираат уште од 13 век п.н.е., е докажан афинитет кон одгледување на грозје и производство на вино како еден од најважнитe во  македонската историја.Уште од времето на Филип II и Александар Велики припадниците на македонската кралска фамилија биле познати како големи потрошувачи на македонски вина. Оваа традиција продолжи и во текот на Римската империја, каде што Македонија беше една од најважните области за одгледување на грозје . Значењето на виното  продолжило во времето на воведувањето и на подемот на христијанството додека виното беше дел од речиси сите церемонии на  Православната Црква .Историјата потврдува дека виното било важно во текот на времето ​​на цар Самуил, во средниот век и за време на турското владеење во Македонија.
На почетокот на 20 век имало голем  број на благородни семејства, кои беа за производство на грозје и вино. Во тоа време кралот Александар Караѓорѓевиќ решил да садат лозја и да изградат  винарска визба во Демир Капија, Mакедонија.После  Втората светска војна, со воведувањето на социјализмот бурињата и опремата за производство на вино во сопственост на различни семејства, мали производители на вино, беа национализирани.Во времето на  социјализмот 13 големи винарски визби се создадени во Република Македонија, неколку од нив почнуваат со  своето работење со национализирани буриња и опрема од различни семејства. Од друга страна имало повеќе од 30.000 семејства, кои имале во сопственост мали лозови насади. Тие го продаваат грозјето на 13 големи винарии.Тоа беше интересна ситуација додека се друго е во државна сопственост и вклучено во социјалистичката економија, додека лозарската индустрија е приватна сопственост. Тоа резултираше со развојот на убави здрави лозја кои произведуваат највисок квалитет на грозјето.
На крајот на 20-тиот век по одделувањето  на Македонија од Југославија започнува процесот на приватизација на старите винарии. Додека на почетокот на 21 век бројот на инвеститори кои инвестираат во мали нови винарски визби во целата земја се зголемува.Винскиот регион според климатските карактеристики на ЕУ класификацијата,  спаѓа во III-CB зона за производство на вино видови на грозје.
Република Македонија претставува една голема лозарска област, која географски можат да биде поделена во три лозарски региони:
1. Повардарието (Вардарската долина, Тиквешкиот регион) - вклучува 83% од вкупното производство
2. Пелагонија-Полошкиот регион (западниот регион) - вклучува 13% од вкупното производство
3. Пчински-Осогово (источниот регион) - вклучува 4% од вкупното производство
Овие три региони се поделени во 16 окрузи (суб региони) кои се карактеризираат со различни услови за производство, како и различен интензитет на производство.Најголемиот дел од производството на грозје и вино е во Тиквешкиот регион кој е централен и најголем дел од Повардарието  односно во општините Демир Капија, Кавадарци, Росоман, Неготино и Градско.
Климатските услови даваат интензивна арома на македонските вина и е резултат на комбинираното влијание на медитеранска и континентална клима, со топли летни денови и  свежи ноќи . Лозовите насади денес во  Македонија ги  има околу 24.000 хектари лозови насади кои произведуваат значителни количества на највисок квалитет на грозје. Две главни сорти се одгледуваат во Македонија , Вранец (црвено) и Смедеревка (бело). Покрај овие две од најпопуларните сорти вклучени во меѓународните се  оние како Мерло, Каберне Совињон и Пино Ноар од црвените и Шардоне, Ризлинг и Совињон Бланк од белите сорти.

Покрај тоа постојат бројни други различни сорти како Мускат Отонел, Семијон, Rkaciteli, Grenache Блан, и Кадарка, кои се одгледуваат во Македонија. Постои една група на егзотични локални и регионални варијанти како Жилавка, Prokupec и Stanushina. Официјално регистрирани винарски визби се 80 во Македонија. 

Find Us on

facebook twitter rss

ribbon
WRONG_WOEID WRONG_WOEID
top