Винска Тура


ВИНСКА ТУРА

Целодневна винска тура ,започнува со посета на археолошкиот локалитет Хераклеа кој се наоѓа во близина на Битола,еден од најголемите археолошки локалитети во Македонија од IVвек п.н.е.со добро зачувана архитектура, како што се театарот,базиликите..мозаици...Посета на локалниот музеј.Програмата продолжува кон  една од многуте винарски визби на Тиквешкиот регион, познат од антиката од страна на квалитетот на грозјето и дегустација на винските производи, вклучувајќи локални вина и локална ракија.

Прво посета на најстарата и најголемата винарија во Македонија-Тиквеш.По Дегустација на неколку врсти на вина турнејата продолжува до следните винарии Бовин и Попова Кула.

Враќање во хотел во 18:00 часот


Find Us on

facebook twitter rss

ribbon
WRONG_WOEID WRONG_WOEID
top